TrønderEnergi overtar operatørskap i Sarepta Energi

Styret i Sarepta Energi AS har besluttet å overføre operatørskapet for drift av Ytre Vikna 1, og utvikling av de gjenværende eiendelene i selskapet, til TrønderEnergi. Sarepta eies av NTE (50%) og TrønderEnergi (50%).

I avtalen ligger det at TrønderEnergi skal ha ansvaret for drift og utvikling av Sarepta Energi, herunder daglig ledelse av selskapet, drift og vedlikehold av anlegget Ytre Vikna 1, og videre utvikling av selskapets resterende prosjektportefølje.

Ytre Vikna 1 vil styres og overvåkes fra TrønderEnergis produksjonssentral på Berkåk. Daglig vedlikehold vil, som i dag, fortsatt utøves av NTE sine mannskaper lokalt i Vikna.

  • Ambisjonen er å utvikle gjenværende prosjektportefølje videre, med sikte på utbygging og drift. Overføring av operatørskapet til TrønderEnergi sikrer dessuten en kostnadseffektiv, langsiktig og trygg løsning for eiendelene i Sarepta Energi, sier styreleder i Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke.
  • Nå som selskapet går over i en ny fase vil jeg samtidig benytte anledningen til å takke avtroppende daglig leder Magnus Axelsson, som har ledet selskapet gjennom viktige prosesser den siste tiden, fortsetter Strømmen Lycke.

Sarepta Energi vil fremover ikke ha egne ansatte.

Operatøransvarlig for vindkraft i TrønderEnergi, Ragnhild Remmen Bull, vil nå tre inn som daglig leder i Sarepta Energi.

  • TrønderEnergi har lang erfaring med utvikling, utbygging og drift av både vann- og vindkraft, så vi er godt forberedt til å håndtere dette operatørskapet. Vår ambisjon er å bygge videre det som nå begynner å bli et sterkt nasjonalt vindkraftmiljø i Trøndelag, sier Ragnhild Remmen Bull.

Sarepta Energi ble etablert i 2005, og har siden oppstarten bidratt til å skape verdier innen utvikling, drift og salg av vindkraftprosjekter.

  • Siden Hydro og NTE etablerte Sarepta Energi er det realisert store verdier i selskapet, blant annet gjennom Fosen Vind. Sarepta opprettholder en egen portefølje innen utvikling og drift av vindkraft som er meget attraktiv, sier adm. dir, i NTE Energi Kenneth Brandsås.

 

Sarepta Energis portefølje består av:

  • Ytre Vikna 1 vindkraftverk (anlegget ble satt i drift i 2012)
  • Ytre Vikna 2 vindkraftverk (under utvikling)
  • Sørmarkfjellet vindkraftverk (under utvikling)
  • Frøya vindkraftverk (under utvikling)

 

Kontaktinformasjon:

Styreleder Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke, mobil 977 94 966

Daglig leder Sarepta Energi, Ragnhild Remmen Bull, mobil 974 27 357

Adm. dir NTE Energi, Kenneth Brandsås, mobil 992 68 097