Konsesjoner og søknader

NVE har gitt Sarepta Energi fem konsesjoner: Ytre Vikna, Frøya, Sørmarkfjellet, Roan og Harbaksfjellet.

Av disse prosjektene er Ytre Vikna 1 utbygd og i full drift, mens Ytre Vikna 2, Frøya, Sørmarkfjellet, Roan og Harbaksfjellet er under utvikling. Sarepta har full fokus på realisering av de fem gitte konsesjonene før 2020.

Vårt mål er at alle våre konsesjoner realiseres på en lønnsom og bærekraftig måte. For mer informasjon om konsesjoner og søknader henviser vi til NVEs nettsider: www.nve.no/no/Konsesjoner/