HMS

Sarepta Energi har et entydig mål om null skader på mennesker og miljø. Et aktivt HMS-arbeid står sentralt i alle faser av våre prosjekter.

Det er under konstruksjon, drift og vedlikehold den største risikoen for skader på mennesker og miljø foreligger. For Sarepta Energi er HMS et svært viktig kriterium ved valg av entreprenører og leverandører. Under konstruksjonsfasen vil vi ha daglig nærvær og oppfølging av HMS-arbeidet på anleggområdet. I selve driftsfasen vil HMS være en naturlig og sentral del av det daglige arbeidet.