Samfunnsansvar

Vi skal være den gode naboen, som tar hensyn til omgivelsene våre. Vi skal være den attraktive samarbeidspartneren, som tenker langsiktig og handler bærekraftig.

For å nå selskapets mål er det avgjørende av Sarepta Energi har samfunnets tillit. Uavhengig om du er fastboende, hytteeier, investor, entreprenør eller miljøforkjemper. Uansett om du er enig eller uenig med oss. Sarepta Energi skal være tydelig, ryddig og tilgjengelig.

Som en utvikler innen ren og lønnsom vindkraft er det selvsagt at vi skal være innovative og lede an utviklingen i vindkraftindustrien. I dette ligger imidlertid også at vi skal dele vår kunnskap til nytte for samfunnet. Vår tilstedeværelse skal skape positive ringvirkninger i lokalsamfunn, regioner og for Norge som industrinasjon.

Sarepta Energi skal være en lønnsom samarbeidsparter, men aldri skal vi trosse vår integritet og respekt for lover, mennesker og miljø. Vi skal være skjerpet og lidenskapelige i vårt arbeid, være uredd, men samtidig alltid ha godt humør. Og som trøndere flest skal vi ha god bakkekontakt og være åpen om hva vi mener og tenker.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger.