Ytre Vikna

Ytre Vikna vindkraftverk ligger i Vikna kommune, og ble satt i drift i oktober 2012. Samlet installert effekt er på 39 MW, og årlig produksjon ligger på ca. 120 GWh. Et andre utbyggingstrinn er nå under planlegging, noe som vil gi 130 MW ekstra installert effekt og øke den årlige produksjonen med 450 GWh.

Ytre Vikna har svært gode vindforhold. Samlet produksjon fra det første utbyggingstrinnet har forsynt rundt 7.500 husstander med kraft, mens de ca. 40 nye vindmøllene som er planlagt i det andre utbyggingstrinnet vil forsyne ytterligere 25.000 husstander med ren energi.

Vindmøllene i byggetrinn 1 er av typen Enercon E-70, hver turbin yter 2,3 MW og har 64 og 74 meters tårnhøyde. Vindmøllene på byggetrinn 2 vil være større og ha ytelse på ca 3 MW og tårnhøyde på ca. 90 meter. Sarepta Energi har under hele prosjektet blitt møtt med svært positive holdninger fra både grunneiere og kommune. Ytre VIkna er sannsynligvis den eneste vindparken i Norge som er blitt enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Vikna_Visningsbygg

Lokalmiljøet har vist en positiv interesse for Ytre Vikna vindpark, og Sarepta Energi har gjort planområdet tilgjengelig for publikum. Forrige år besøkte rundt 10.000 personer området, som har eget besøksbygg, sykler til utlån, bålpanne, tursti og infoskilt. Særlig moro er det at Austafjord og Rørvik skole har døpt hver sin turbin, så når elevene skrur på lyset hjemme er det kanskje Vindtor og Susi som sørger for krafttilførselen.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger.