Prosjekter

Norge har naturen på sin side. Vi fant olje i Nordsjøen, og vi temmet kraften i fossene. Naturressursene har gitt oss et fantastisk grunnlag, men det er vår evne til å ta dem i bruk som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

I Midt-Norge blåser vinden uansett, og nytteverdien fra den er stor. Vinden har potensial til å gi oss ren energi, og den vil være der til evig tid. Paradoksalt nok bor vi samtidig i en landsdel med kraftunderskudd. Med disse rammevilkårene er det derfor ikke tilfeldig at våre fem prosjekter alle er lokalisert i Midt-Norge. Gjennom disse prosjektene skal vi i Sarepta Energi levere ren, fornybar kraft til Midt-Norge og til resten av Europa.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger.