Orientering om Frøya vindkraftverk

Møt oss på Frøya hotell onsdag 25. februar
i tidsrommet 18.00-20.00

Vi informerer om planene for utbygging av Frøya vindkraftverk:

  • Prosjektet
  • Natur og miljø
  • Lokal verdiskapning
  • Turbin

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til orientering.
Enkel servering.