Historikk

Sarepta Energi AS ble etablert 1. juli 2005 og er i dag et samarbeid mellom NTE og TrønderEnergi hvor partene eier 50% av selskapet hver. Selskapet skal skape verdier av midtnorsk vind.

Sarepta Energi hadde ved etableringen én konsesjon, for Harbaksfjellet, og fikk sin neste konsesjon, for Ytre Vikna, i 2009. Første byggetrinn for Ytre Vikna ble satt i drift 21. oktober 2012. Sarepta fikk den 26. august i 2013 ytterligere tre konsesjoner, for Roan, for Sørmarkfjellet og for Frøya.

Roan og Harbakfjellet realiseres gjennom Fosen Vind DA. Sarepta vil videreutvikle prosjektene Ytre Vikna trinn 2, Sørmarkfjellet og Frøya vindkraftverk.

Operatør TrønderEnergi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Ytre Vikna trinn 1.