Ansatte

Etter at TrønderEnergi overtok operatørskapet i Sarepta, har selskapet pr. 1. november 2016 ingen ansatte.