Om Sarepta Energi

Sarepta Energi har som mål å frigjøre vindens fulle potensial. Ved å identifisere, bygge ut og drive vindkraftverk skal vi bevise at vindkraft har livets rett.

Sten for sten skal Sarepta Energi bygge et midtnorsk industrieventyr som strekker seg over hele Europa. Som et midtnorsk initiativ skal vi først sørge for å dekke kraftunderskuddet i regionen, men vi skal også være en premissleverandør i utviklingen mot at vindkraft blir et reelt og lønnsomt alternativ til fossil energi. Som et ledd i arbeidet jobber vi for å utvikle og spre kunnskap om vindkraft. Kort sagt – vi skal være en utvikler innen ren vindkraft og bevise at vind er lønnsomt.

 

Vi er allerede en betydelig aktør innen norsk vindkraft, og representerer noen av de største og mest kompetente vindkraftmiljøene i Norge. Sarepta Energi er i dag et samarbeid mellom NTE og TrønderEnergi. Vårt hovedkontor er lokalisert i Trondheim.