Investor

I Sarepta Energi er vi overbevist om at lønnsomhet i framtiden ligger i miljøvennlige og klimanøytrale valg. Slik sett er vi heldig stilt i Sarepta: Prosjektene er våre aktiva, verdiene våre ligger i foredling av vind – en ren og utømmelig kilde.

Framtiden krever bærekraftige løsninger. En bærekraftig bedrift må være lønnsom. Derfor setter vi ikke en spade i jorden før vi vet med sikkerhet at prosjektene våre gagner alle som slår følge med oss.

Skal vi nå vårt mål om å omdanne våre konsesjoner til reelle og verdifulle prosjekter må vi samle krefter som trekker i samme retning. Sarepta Energi legger derfor vekt på en åpen finansiell kommunikasjon. Vi er en forholdsvis ung organisasjon, men har allerede:

  • Byggeklare konsesjoner for fem vindparker
  • Meget gode vindressurser
  • Erfarent lederteam og organisasjon

I nær framtid vil Sarepta Energi:

  • Invitere investorer og banker til å være med på finansiering av utbyggingen av vindparkene
  • Prosjektfinansiere utbyggingsprosjektene som egne juridiske enheter (SPV-selskaper)
  • Vurdere andre finansieringssamarbeid og finansieringsstrukturer

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger.